Bredbånd for gameren, spar penge of få en stærkere forbindelse! 

Mangler du bredbånd der virkelig kan sparke røv når du sidder og gamer, der findes ikke noget værre end hvis man dør i counterstrike, ikke fordi at man er dårlig, men simpelthen fordi din internet forbindelse begrænser dig! Det gør sig ligeledes gældende, hvis du sidder i en raid og er ved at slå sidste bossen og så ryger forbindelsen. Det er begge 2 klare indikatorer på at du har brug for en opgradering af dit internet! Bredbånd er den mest udbredte form for internet forbindelse og det er der en grund til. Bredbånd kan i dag levere helt vilde forbindelser, så du nemt kan invitere til lan med vennerne uden at bekymre dig for om I kan spille uden udfordringer med din internetforbindelse. Du kan sagtens finde en skarp forbindelse til en ganske overkommelig pris, da det er blevet mere og mere populært at have en stærk forbindelse og der er mange udbydere af internet, som slås om kunderne på markedet. Kan man hurtigt få tilravet sig nogle skarpe tilbud. Men ville det ikke være rart, hvis alle tilbuddene kom til dig i stedet for at du skal søge efter de forskellige udbydere. Der findes i dag rigtig mange forskellige hjemmesider, som laver sammenligninger af internet både på pris og deres forbindelse, da det ikke er helt uvæsentlig for prisen hvilken type forbindelse man vælger og det er nok ikke som de fleste forventer, da det oftest er de stærkeste forbindelser, som giver den bedste bredbånd pris. Det virker lidt fjollet, men det er da rart for dig og mig. Men grundet at der er mange hjemmesider, der laver disse sammenligninger kan det dog betyde, at der måske er nogle som er inaktive og derfor ikke giver dig et realistisk nutidsbillede af hvad priserne er. Her har letfinans lavet en sammenligning, som hele tiden bliver opdateret, så du er sikker på at priserne på sammenlignings hjemmesiden stemmer overens med hvad priserne realt set er. Jeg har selv benyttet mig af det og har været rigtig glad for min oplevelse ved dem.